Aktualijos

KREIPIMASIS Į GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ

Dėl COVID-19 pandemijos susidariusi situacija privertė perdėlioti kasdienes veiklas, prisitaikant prie naujų aplinkybių – karantino, nuotolinio darbo bei mokymosi ir pan. Atsižvelgiant į tai, OPKUS  programos vykdymas taip yra koreguojamas pagal mūsų gimnazijos bendruomenės galimybes.

- Vietoje įprasto  MSG susitikimo, kuris buvo numatytas  pavasario atostogų metu, parengti informaciją mokytojams ir gimnazijos darbuotojams  ir patalpinti ją gimnazijos svetainėje www.rapolioniogimnazija.lt.

- Organizuoti virtualius kolegų susitikimus kiekvieną pirmadienį 12.30 ir aptarti iškylančias problemas bendraujant virtualioje aplinkoje.  Krizių, pokyčių ir neapibrėžtumo laikotarpiu kolegų grupė gali tapti svarbiu (o kažkam galbūt vieninteliu) tarpusavio paramos ir palaikymo šaltiniu.

- Drausminimo kopetėlės (Nuobaudų kopetėlės) nuo šiol pildo gimnazijos psichologė, todėl apie pastebėtas patyčias virtualioje erdvėje būtina pranešti mokinių klasių vadovams, o klasių vadovai, atlikę tyrimą, praneša (telefonu , per e.dienyną) gimnazijos direktorei, soc. pedagogei ir psichologei. Lygį pagal PRŽ užrašo psichologė.

  -Konsultuotis  su informacinių technologijų specialistais apie tai, kokios yra mokymuisi naudojamos el. platformos techninės galimybės, kad sužinotumėte, kokių priemonių galime imtis vykstant patyčioms pamokų metu.

 - Klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistėms reguliariai bendradarbiauti su tėvais, dalintis su jais specialistų parengtomis rekomendacijomis apie tai, kaip padėti sau ir vaikams karantino laikotarpiu, medžiaga apie elektronines patyčias ir kt.

 - OLWEUS klasių valandėles vesti įprastai,  ypatingą dėmesį skiriant bendravimo virtualioje erdvėje kultūrai/etikai, 2 kartus per mėnesį, didžiausią dėmesį skirti elgesiui internete aptarti.  Priminkite gimnazijos taisykles ir tai, ką mokiniai turėtų daryti susidūrę su patyčiomis.

Naudingos nuorodos - https://drive.google.com/file/d/18aOLncy0lPHKm127t9gqiDASpPJdN8U7/view

Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistų parengtos rekomendacijos dėl smurto ir patyčių prevencijos mokantis nuotoliniu būdu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-yDjP0Bh8&t=358s

Vaizdo medžiagoje pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistų parengtos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti. –

 https://www.youtube.com/watch?v=XFiXVuYNxqE&t=19s

Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistų parengtos rekomendacijos skirtos mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas).

___________________________

Įrašo autorius:
Rima Česokienė
psichologė