Aktualijos

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „ŽODIS TYLOJE“

    Lietuvių kalbos dienų tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kelti kalbos prestižą, ugdyti mokinių kūrybiškumą.

   Lietuvių kalbos dienos mūsų gimnazijoje rengiamos kasmet kovo mėnesį. Š.m. kovo 20 d. mūsų gimnazijoje vyko renginys – kūrybinės dirbtuvės – Žodis tyloje. Jo metu vaikai per praktines veiklas išbandė pasiūlytų istorijų kūrimo galimybes, pasijuto poetais ir rašytojais. Renginyje, kuris vyko 2 pamokas, dalyvavo 5-8, I-IVG kl. kūrybiškiausi mokiniai. Jie kūrė pasakojimus, esė, eilėraščius, rašė laiškus. Manau, jog tai padėjo mokiniams pažinti save ir savo emocijas. Jie paskendo tyloje ir kūrė ...

   Džiaugiuosi, jog daug mokinių kūrė eilėraščius apie Lietuvą tema „Augu Lietuvai, rašau apie Lietuvą“. Jiems buvo pasiūlytos Maironio kūrybos eilutės, kurios kiekvienam padėjo rasti žodį, kurį norėtų skirti Lietuvai.

   Šis renginys skatino mokinius savo gyvenimą grįsti pamatinėmis žmogaus dorybėmis, ugdė pilietinę poziciją, padėjo kiekvienam atrasti, patirti, išgyventi, o svarbiausia – suprasti save.

___________________________

Įrašo autorius:
Birutė Lukaševičienė
lietuvių kalbos mokytoja