Naujienos

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų Europos kalbų diena švenčiama
kasmet - rugsėjo 26 dieną. Ji skirta visuomenei šviesti Europos daugiakalbystės
klausimais, kultūrų ir kalbų įvairovei puoselėti ir skatinti visus mokytis kalbų
mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus.


EIŠIŠKIŲ BANDRUOMENĖS TRAUKOS CENTRAS

Šių metų rugsėjo 16-18 dienomis Lietuvoje jau 23 kartą vyko Europos
paveldo d ienos. 2016 metų tema „Kultūros paveldas ir bendruomenė“
skatina domėtis artimoje aplinkoje esančiais paveldo objektais, juos pa-
žinti ir saugoti. Tai tikrai prasminga mintis. Juk gana dažnai mes sku-
bame į svetimus kraštus, stebimės ir gėrimės ten esančiais kultūros
paminklais ir net nepastebime savų, esančių visai šalia. O ji e yra ne
mažiau įdomūs ir liudija mūsų krašto istoriją.


Kai šių metų pavasarį pradėjau planuoti projekto veiklas, žinojau, kad
Eišiškėse gyveno žydai. Žinojau, kad dabar jų šiame mieste nebeliko.
Kai pradėjau domėtis šia tema, staiga supratau, kad ženklų, liudijančių
jų buvimą, apstu: pradedant nuo miesto išplanavimo ir baigiant gausybe
pastatų Vilniaus, Rodūnės, Raubiškių gatvėse ir aplinkui miesto aikštę.


Pagaliau atėjo visų lauktoji vasara, o su ja – dar labiaulaukiamos atostogos.
Visi mokiniai paliko mokyklos klases,kabinetus, kad galėtų atsikvėpti nuo visų
darbų, pasidžiaugtilaisve, vasaros teikiamais malonumais ir, žinoma, patirti
naujųįspūdžių.

Mes, penktokai (arba būsimieji šeštokai), ilgai svastėme, kaip galėtume įdo-
miau užbaigti mokslo metus, ir nusprendėme: per atostogas organizuosime
ekskursiją į mūsų šalies sostinę! Birželio 8 dienos rytą kartu su auklėtoja
I.Blažukoniene ir viena iš klasės mamų I.Sliževskiene išvykome į Vilnių,
tikėdamiesi daug ką naujo pamatyti, sužinoti.


Gegužės 30 dieną mūsų gimnazijos 2a ir 2b klasių mokiniai bei mokytojos
vyko į pažintinę išvyką-ekskursiją Trakai - Vilnius.

Dalyvavome tradicinėje akcijoje ,,Plauk garlaiviu Trakuose“, kuri organiz-

uojama nuo 2006 metų. Kiekvienais metais organizuojami piešinių bei eilė-

raščių konkursai. Šiais metais buvo paskelbtas piešinių konkursas, skirtas

Lietuvos Nepriklausomybės ir saugiai vaikų ateičiai mūsų krašte ,,Mes pie-

šiame savo kraštą“.


Gegužės 13–ąją dieną Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje ypatinga
šventė - Stanislovo Rapolionio premijos įteikimo ceremonija. Diena pasirinkta
neatsitiktinai: 1545 m. gegužės 13-ąją mirė mūsų krašto šviesuolis, lietuvių
raštijos pradininkas Stanislovas Rapolionis (gimimo data nėra tiksliai žinoma).
Premijos tikslas – skatintimokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę
veiklą, tautinįugdymą, Pietryčių Lietuvos istorinės praeities studijavimą.
Šiemet premija įteikta jau 12-ąjį kartą.


Š.m. balandžio 22 dieną mūsų gimnazijos aktų salėje susirinko visa
gimnazijos bendruomenė - mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai tam,
kad galėtume pabendrauti ir kartu pasidžiaugti nuo 2015 metų rudens
mūsų gimnazijoje vykdoma OLWEUS programa. Šį renginį iniciavo
ir organizavo Olweus PPP koordinacinis komitetas. Renginį pradėjo
gimnazijos direktorė Danuta Zuzo.


Kasmet pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje švenčiama bene
gražiausia pavasario šventė – Motinos diena. Šiemet mūsų gimnazijos
mokiniai savo Mamas pakvietė į šventę “Linksmoji karuselė”.
Ant gimnazijos aktų salės scenos rinkosi ir Mamas sveikino folkloro
ansamblis “Versekėlė”, Jaunučių choras, priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikai, pradinių klasių mokinių šokio būrelio kolektyvas,
geriausieji skaitovai, dainininkai, o dramos būrelio “Versmelė” nariai
“pasikvietė” visą būrį įvairiausių pasakų herojų.