Naujienos


Šiandien, vasario 11dieną, gimnazijos aktų salėje susirinko pradinių
klasių mokiniai, mokytojai ir tėveliai į renginį „Lietuvos gimtadienis“.
Renginys skirtas paminėti Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną.Sausio 22 dieną IGa ir 8 klasių mokiniai aplankė 4-ąją tarptautinę turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio ADVENTUR 2016 parodą. Ši paroda propoguoja turizmo
paslaugas ir aktyvią gyvenseną.Paroda išsidėsčiusi 3 salėse. Salėje „PAŽINK
LIETUVĄ“
pristatyti gausiausiai lankomi Lietuvos miestų objektai, SPA,
sveikatingumo, kaimo ir medicininisturizmas.


2015-12-22 dieną Butrimonių A.Krepštul gimnazijoje jau trečius metus
iš eilės buvo organizuojama Šalčininkų rajono mokinių istorijos viktorina
„Lietuvos kriviai XVI-XXI a“.

Viktorinos tikslas - praplėsti ir pagilinti mokinių žinias apie XVI-XXI a.
Lietuvos istorijos raidą.


85-ERIŲ METŲ JUBILIEJŲ

Vytautė Genovaitė Žilinskaitė, prozininkė, humoristė, vaikų literatūros
kūrėja, gimė 1930m .gruodžio 13d. Kaune. Vilniaus universitete baigė
žurnalistikos studijas. Išgarsėjo humoro ir satyros kūriniais, iš kitų šio
žanro autorių išsiskiria kaip savito, subtilaus ir intelektualaus braižo
kūrėja. Jos kūryba pagrįsta paradoksaliomis situacijomis, išradingaisupinta
fantazija ir realybė.


Gruodžio 1-oji diena - Pasaulinė kovos su AIDS diena. Šios iniciatyvos
tikslas – supažindinti mokinius ne tik su AIDS problema, bet ir su užsikrėtimo
bei apsisaugojimo nuo šios ligos būdais, ugdyti toleranciją sergantiems AIDS.
Ši tema yra aktuali visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.


Jau antrus metus iš eilės paskutinį lapkričio ketvirtadienį mūsų gimnazijos
aktų salėje renkasi pradinių klasių mokinių tėvai. Šiais metais renginys „Tėvų
ir mokytojų bendradarbiavimas, kuriant saugią vaikui aplinką namuose ir mo-
kykloje“ buvo skirtas nuo š.m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje vykdomai OLWEUS
patyčių prevencijos programai.


Kompozitorius, dailininkas, visuomenės veikėjas Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis gimė Varėnoje 1875 m. Sunku būtų surasti Lietuvos kultūros
istorijoje asmenybę, prilygstančiąjam talentu ir reikšme. Kaip ryški kometa
pasirodė jis dar tik bundančioje Lietuvos kultūros padangėje, savo talento
jėga nušviesdamas kelią ateinančios kartos menininkams. Jo kūrybaiki šiol
yra aktuali ir skatina mąstyti. Vienas M. K. Čiurlionio paveikslų ciklas
vadinasi„Pasaulio sutvėrimas“. Šis pavadinimas - simbolinis.


Lapkričio 9 –13 dienomis gimnazijoje vyko renginiai, skirti Etnografinių
regionų metams. Etninės kultūros savaitės "Savas kraštas – margas raštas"
tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos etnografiniais regionais ir jų
savitumu, paskatinti domėtis savo regionu, saugoti ir puoselėti senąsias tradi-
cijas. Projekto dalyviai - 1-4, 5-8, I-II G klasių mokiniai ir mokytojai.