Naujienos

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje nuo sausio 25 iki gegužės 17 dienos buvo įgyvendinama prevencinė programa „Gyvai“. Programoje dalyvavo 18 7 klasės mokinių.

2017 metų balandžio 3 dieną su anglų kalbos vyresniąja mokytoja Emilija Zuziene pravedėme popietę -  pamoką 4-6 klasių mokiniams, skirtą Luiso Kerolio 185 – osioms gimimo metinėms. Mūsų renginio tikslas  ir uždaviniai – mokinius išsamiau supažindinti su anglų rašytojo gyvenimu ir kūryba, skatinti  norą skaityti, pažinti.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Mes, Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijos b endruomenė, prisijungėme prie visuotinės pilietinės iniciatyvos
„Atmintis gyva, nes liudija“. Šioje pilietinėje akcijoje dalyvaujame kasmet.

Šiandien, gruodžio 21 dieną, IVG klasės gimnazistai susitiko su Lietuvos edukologijos universiteto atstove. LEU – didžiausias Lietuvoje pedagogus rengiantis universitetas, vis stipriau įtvirti-
nantis savo pozicijas tarp kitų aukštųjų mokyklų. Universiteto tikslas – parengti savimi pasitikintį, jaunatvišką ir kompetentingą mokytoją.

Gruodžio 6 d. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje startavo projektas „Gyvenu laisvai!“ Apie projektą, jo tikslus ir laukiančius darbus papasakojo jo iniciatoriai: Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktorė Diana Skučaitė bei Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

 

 

Gruodžio 2 d. gimnazijoje veikė Mokinių tarybos organizuotos
„Kalėdinės dirbtuvės“. Visą vakarą grojant kalėdinei muzikai mo-
kiniai gamino kalėdinius papuošimus ir jais šventiškai papuošė
gimnaziją.

Skatindama mokytojų dalykininkų bendravimą ir bendradarbiavimą,
dalijimąsi gerąja patirtimi, Metodinė taryba inicijavo ir organizavo
metodinį renginį „Kolega – kolegai“. Renginio tema - „Kompiuterinių
programų ir skaitmeninių įrankių naudojimas ugdymo turinio pateiki-
mui, mokinių vertinimui, konsultavimui ir motyvacijos kėlimui“. Patir-
timi dalijosi visų gimnazijos metodinių būrelių atstovai.


Lapkričio mėnesio 22 dieną gausus Eišiškių Stanislovo Rapolionio
bei Eišiškių gimnazijos mokinių būrys lankėsi KTU Matematikos ir
gamtos mokslų fakultete. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su KTU
MGMF Studijų programomis, kurias pristatė prodekanė Ž.Rutkūnienė.