Naujienos

Rugsėjo 21 dieną gimnazijoje vyko akcija „Draugiška kuprinė.“ Dalyvavę
1a ir 1b klasių mokiniai sužinojo, kaip taisyklingai reikia nešioti kuprinę,
kaip reguliuoti kuprinių petnešas, kaip išdėstyti daiktus kuprinėje, kad ji būtų
„draugiška“, t. y. ne per sunki.ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ
Gimnazijoje jau tapo tradicija: pirmokai, susipažinę su visomis abėcėlės
raidėmis,organizuoja “Abėcėlės” šventę. Tai bene gražiausia ir prasmin-
giausia pradinių klasiųmokinių šventė. Šiais metais šis renginys vyko jau
dešimtą kartą.DIENOS STOVYKLA "AITVARAI"
Nuo birželio 2 dienos mūsų g imnazijoje veikia vasaros dienos
stovykla „Aitvarai“. Pačią pirmą dieną priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikai, 1-5 klasių mokiniai susibūrė į 3 būrius. Kiekvienas
būrys sugalvojo savo pavadinimą, šūkį ir emblemą, įsikūrė pasi-
rinktoje klasėje.eTWINNING SEMINAROĮSPŪDŽIAIBRIUSELYJE
Jeigu yra lemta, kad mokymas įvyktų, jis prasideda savaime, spontaniškai,
ir nesvarbu,kas tu žmogau esi: mokytojas, ministras, valdininkas ar paprastas
studentas. Asmuo šiame pasaulyje turi pažinimo dovaną – ieškoti, atrasti ir
sužinoti. Mokytojas perduoda patirtį irgyvenimo žinias, bet tai nereiškia, kad
jo ieškojimas (mokymasis) baigėsi.GIMNAZIJOJE LANKĖSI

MOBILI MOKLSLINĖ LABORATORIJA "MoMoLab"
Gegužės 20-22 dienomis Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnaziją aplankė
moderni laboratorija ant ratų. Tai II – asis projekto „Mokinių Jaunųjų tyrėjų
atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ etapas. Trijų dienų trukmės
programoje mokiniai kartu su mokslininkais patys atliko mokslinius tyrimus.
„MoMoLab“ vizito tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebė-
jimus, tyrinėti aplinką moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technolo-
ginių sprendimų.

Gegužės 18 d. gimnazijoje svečiavosi buvusi mokinė Ilona Kulešo,
pernaibaigusi mūsų gimnaziją. Šiuo metu studijuoja Vilniaus Gedimino
technikosUniversitete Antano Gustaičio aviacijos institute. Ji studijuoja
skrydžių valdymospecialybę.


Didysis Motinų pasauli,
Pilnas gimstančių vėjų,
Lietaus ir ugnies artumo,
Auksinių šešėlių muzikos,
Sušvitęs baltam gegužės debesy…


Šiuo eilėraščiu pasveikinome visas Mamas, tradiciškai
pirmąjį gegužės sekmadienį susirinkusias į gimnazijos
salėje vykusią gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną.
Mama – brangiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime, o
Motinos meilė – neišsenkantis vilties, jėgų šaltinis, būtinas
tiek sunkiausiomis, tiek gražiausiausiomis gyvenimo akimir-
komis.


Kaip ir kasmet, gegužės mėnesį, į Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijąsugužėjo nemažas būrys garbingų svečių. 2011 m. vasario
10 dieną Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ priėmė nutarimą:
kiekvienų metų gegužės mėnesį Stanislovo Rapolionio premijos
įteikimo ceremoniją organizuoti mūsų gimnazijoje, pasivadinusioje
lietuvių raštijos pradininko Stanislovo Rapolionio vardu.