Naujienos

Nacionalinė gynybos diena – tai galimybė mokiniams susipažinti su krašto apsaugos sistema, Lietuvos kariuomene ir Lietuvos Šaulių sąjunga. Tai ir patriotinio, pilietinio bei tautinio ugdymo dalis.

Kovo 30 dieną mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo regioninių ir Šalčininkų rajono 5-8 klasių mokinių Lietuvos istorijos olimpiadoje „Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs?“.  

Kovo 21 d. gimnazijoje minėjome Žemės ir Vandens dieną. Tai – diena be pamokų. Puikiai nusiteikę rinkomės į aktų salę, kur dainomis ir eilėmis pasveikinome Žemę.

Šių metų kovo 9-10 dienomis mūsų gimnazijos aukštesnių klasių mokiniams – man, Olgerdui Babkinui, ir Rafalui Sobolevskiui - teko garbė dalyvauti respublikos lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.

Kovo 28 dieną mūsų gimnazijoje įvyko susitikimas su „Misija Sibiras 2017“ dalyviu mūsų kraštiečiu šalčininkiečiu Martynu Norkūnu.

Penktadienį, kovo 23 d., paminėti OLWEUS antrojo gimtadienio mūsų gimnazijoje susibūrė 5-8, I-IIG klasių mokiniai, jų tėvai, klasių vadovai.

Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ įsibėgėjus, organizavome ir pravedėme diskusiją su Mokinių taryba „Patyčių situacija mūsų gimnazijoje“.