Naujienos

Mūsų gimnazijos IIIG kl. gimnazistė Aliona Jancevič dalyvavo konkurse
"Vokiečių kalba smalsiems tiksliukam". Konkursas vyko nuo 2014 m.
lapkričio 1d. iki 2015 m. vasario 28d.Dalyviai turėjo atsakyti į penkis
viktorinos klausimus bei atlikti ir aprašyti tyrimą, susijusį su gamtos
mokslais. Aliona pasirinko chemiją ir jos projekto tema - "Kosmetinių
priemoniųpoveikis jauno žmogaus odai".


Gegužės 8 d., mūsų gimnazijoje 5-6 pamokų metu vyko geografijos
viktorina, kurioje dalyvavo 6-7 klasių mokiniai.
Tikslas - skatinti domėjimąsi geografijos mokslu, uždaviniai - ugdyti

gebėjimą dirbti su pasaulio gamtiniu ir topografiniu žemėlapiu; plėtoti

mokinių kūrybinius, darbo komandoje bei lyderystės gebėjimus.


UNESCO sprendimu Tarptautinė šokių diena švenčiama nuo 1982 metų.
Šokio menas išsirutuliojo iš liaudiškų apeigų – šokiu, skirtu padėkoti ir
pagarbinti dievams. Vėliau išsiskyrė dvi šokio funkcijos: tapo tiesiog ma-
lonumas, pramoga ir scenos menas, skirtas išreikšti emocijas, pademonst-
ruoti kūno plastiką ir lankstumą.


Balandžio 29 d. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje jau ketvirtą
kartą vyko rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
„Vaikystės spalvos“.Šiemet į konkursą susirinko pradinukai iš Šalčininkų
Lietuvos tūkstantmečio,Jano Sniadeckio, Eišiškių, Eišiškių Stanislovo
Rapolionio gimnazijų, Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinės mokyklos,
Pabarės pagrindinės mokyklos, Tetėnų„Šalčios“ pradinio ugdymo skyriaus.


RAJONINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSAS "ŠVIESOFORAS"

Tradiciškai kiekvieną balandžio mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Švietimoir sporto skyrius, Šalčininkų rajono policijos komisariatas organizuoja pradinių
klasių mokinių konkursą ,,Šviesoforas“, kurio tikslas - skatinti pradinių klasių mokinius
domėtis Kelių eismo saugumo klausimais ir gerai mokėti Kelių eismo taisykles.


Balandžio 17 dieną 5-6 bei 8 klasių mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją
į Kauną.Kaune, vykdydami mokinių profesinį veiklinimą, turėjome gali-
mybę susipažinti suKauno oro uosto darbuotojais ir jų darbu.


Šiais metais Lietuva mini 25–ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines.
Tęsdami valstybės kūrimo ir vertybių puoselėjimo temą, balandžio 8 dieną
susitikome su buvusia politine kaline ir tremtine, atsiminimų knygos „Jau-
nystė ant laisvės aukuro“ autore Brone Česokaite–Ratkevičiene.


Kovo 27 dieną, prieš pat mokinių pavasario atostogas, mūsų gimnazijos
salėje vyko šventė,skirta Tarptautinės vaikų knygos dienai.
Šiemet ši diena sutapo su danų pasakoriaus Hanso Kristiano Anderseno
210-uoju gimtadieniu. Autoriaus pasakos išverstos į daugelį pasaulio kalbų,

jos linksmina ir moko vaikus, o nuostabios iliustracijos nukelia skaitytojus

į magišką nuotykių kupiną pasakų veikėjų gyvenimą.