Aktualijos


eTWINNING SEMINAROĮSPŪDŽIAIBRIUSELYJE
Jeigu yra lemta, kad mokymas įvyktų, jis prasideda savaime, spontaniškai,
ir nesvarbu,kas tu žmogau esi: mokytojas, ministras, valdininkas ar paprastas
studentas. Asmuo šiame pasaulyje turi pažinimo dovaną – ieškoti, atrasti ir
sužinoti. Mokytojas perduoda patirtį irgyvenimo žinias, bet tai nereiškia, kad
jo ieškojimas (mokymasis) baigėsi.GIMNAZIJOJE LANKĖSI

MOBILI MOKLSLINĖ LABORATORIJA "MoMoLab"
Gegužės 20-22 dienomis Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnaziją aplankė
moderni laboratorija ant ratų. Tai II – asis projekto „Mokinių Jaunųjų tyrėjų
atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ etapas. Trijų dienų trukmės
programoje mokiniai kartu su mokslininkais patys atliko mokslinius tyrimus.
„MoMoLab“ vizito tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebė-
jimus, tyrinėti aplinką moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technolo-
ginių sprendimų.

Gegužės 18 d. gimnazijoje svečiavosi buvusi mokinė Ilona Kulešo,
pernaibaigusi mūsų gimnaziją. Šiuo metu studijuoja Vilniaus Gedimino
technikosUniversitete Antano Gustaičio aviacijos institute. Ji studijuoja
skrydžių valdymospecialybę.


Didysis Motinų pasauli,
Pilnas gimstančių vėjų,
Lietaus ir ugnies artumo,
Auksinių šešėlių muzikos,
Sušvitęs baltam gegužės debesy…


Šiuo eilėraščiu pasveikinome visas Mamas, tradiciškai
pirmąjį gegužės sekmadienį susirinkusias į gimnazijos
salėje vykusią gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną.
Mama – brangiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime, o
Motinos meilė – neišsenkantis vilties, jėgų šaltinis, būtinas
tiek sunkiausiomis, tiek gražiausiausiomis gyvenimo akimir-
komis.


Kaip ir kasmet, gegužės mėnesį, į Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijąsugužėjo nemažas būrys garbingų svečių. 2011 m. vasario
10 dieną Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ priėmė nutarimą:
kiekvienų metų gegužės mėnesį Stanislovo Rapolionio premijos
įteikimo ceremoniją organizuoti mūsų gimnazijoje, pasivadinusioje
lietuvių raštijos pradininko Stanislovo Rapolionio vardu.


Mūsų gimnazijos IIIG kl. gimnazistė Aliona Jancevič dalyvavo konkurse
"Vokiečių kalba smalsiems tiksliukam". Konkursas vyko nuo 2014 m.
lapkričio 1d. iki 2015 m. vasario 28d.Dalyviai turėjo atsakyti į penkis
viktorinos klausimus bei atlikti ir aprašyti tyrimą, susijusį su gamtos
mokslais. Aliona pasirinko chemiją ir jos projekto tema - "Kosmetinių
priemoniųpoveikis jauno žmogaus odai".


Gegužės 8 d., mūsų gimnazijoje 5-6 pamokų metu vyko geografijos
viktorina, kurioje dalyvavo 6-7 klasių mokiniai.
Tikslas - skatinti domėjimąsi geografijos mokslu, uždaviniai - ugdyti

gebėjimą dirbti su pasaulio gamtiniu ir topografiniu žemėlapiu; plėtoti

mokinių kūrybinius, darbo komandoje bei lyderystės gebėjimus.


UNESCO sprendimu Tarptautinė šokių diena švenčiama nuo 1982 metų.
Šokio menas išsirutuliojo iš liaudiškų apeigų – šokiu, skirtu padėkoti ir
pagarbinti dievams. Vėliau išsiskyrė dvi šokio funkcijos: tapo tiesiog ma-
lonumas, pramoga ir scenos menas, skirtas išreikšti emocijas, pademonst-
ruoti kūno plastiką ir lankstumą.