Aktualijos

Projektas yra vykdomas nuo 2022 m. vasario iki birželio mėn. Mūsų gimnazijoje „Mokymosi tyrinėjant projekto“ veikloje dalyvauja 13 mokinių (8,I-IIG klasių) ir 5 mokytojai (Žana Bogdevičienė, Teresa Beržanska, Gražina Šibekienė, Birutė Lukaševičienė, Vida Kajokaitė). Projektas „Mokymasis tyrinėjant“ įgyvendinamas taikant STEAM 5E ir menais grįstą tyrinėjimo metodus. STEAM mokslų atradimų bei mokymosi džiaugsmą mokiniai patiria atlikdami praktinę tiriamąją ir eksperimentinę veiklą, kūrybiškai bei meniškai pateikdami tyrimo rezultatus.

2022 m. gegužės 20 d. mūsų gimnazijoje bus diena be pamokų!

Šią dieną kviečiame į gimnaziją visus mokinius ir jų tėvelius, brolius ir sesutes, močiutes ir senelius!

Mes švęsime jau tradicine tapusia „OLWEUS SU ŠEIMA“ šventę!!!

Ką galės nuveikti mokiniai gimnazijoje, kuomet nebus pamokų?

Mūsų gimnazijos mokytojai labai kūrybiški - organizuos  įvairias veiklas!

Šių metų balandžio 29 dieną Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje vyko V rajoninė gamtamokslinė konferencija “Tyrinėjimu grįstas  mokymasis“. Į konferenciją atvyko 43 mokiniai ir jų mokytojai iš Šalčininkų rajono gimnazijų: Šalčininkų Jano Sniadeckio, Lietuvos tūkstantmečio, Eišiškių, Eišiškių Stanislovo Rapolionio, Kalesninkų Liudviko Narbuto, Butrimonių  Anos Krepštul, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio ir Dainavos pagrindinės mokyklos. 

„Pagrindinis iššūkis ir kartu siekiamybė – praplėsti pamokinį mokymą įvairesnėmis mokymo formomis, taikant edukacinius tyrimo metodus“, teigia dr. Eglė Pranckūnienė. Tyrinėjant ugdomos 21-o amžiaus žmogui būtinos kompetencijos – komunikavimas, socialinė, emocinė ir sveika gyvensena, kūrybiškumas, pažinimas, pilietiškumas, kultūrinė ir skaitmeninė kompetencijos.

Balandžio 29d. mūsų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo neeilinė diena. Po ilgos pertraukos pagaliau pasikvietėme į grupę Mamas. Ši diena skirta joms -  Mamytėms. Juk visoje Lietuvoje pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame Motinos dieną.

Pavasaris iš lėto budina žemę ir įvairiomis spalvomis pradeda puošti mūsų dienas, įkvepia gražiems, prasmingiems  ir linksmiems darbams. Jau dešimtąjį kartą  Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos aktų salėje vyko tradicinis Šalčininkų rajono mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos 2022“ - vienas  spalvingiausių mūsų gimnazijos renginių.

        Mūsų gimnazija dalyvauja tęstiniame projekte „Mūsų daug, o tėvynė viena“. Tai tautinių mažumų kultūrų plėtotę skatinantis kultūros projektas.  Šį projektą vykdysime nuo 2022m. balandžio iki 2022 m. spalio pabaigos. Prie projekto prisijungė ir  Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija.

Balandžio 21 dieną aštuntokai, dešimtokai ir keli šeštokai vyko į pažintinę – pramoginę išvyką į Druskininkus. Lankėmės M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Mus pasitiko malonios muziejaus darbuotojos.